Bereid je voor

De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend ervoor te zorgen dat, bij (onverwacht) overlijden, hun partner in materieel opzicht verzorgd is. Maar veel andere aspecten krijgen vreemd genoeg veel minder of zelfs geen aandacht. In onze gesprekken met anderen blijkt dat er relatief nog weinig gesproken wordt over de dingen die plotseling belangrijk worden wanneer een partner overlijdt.

Ben je op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot begraven en cremeren in Portugal. Maar ook, ‘hoe wordt de erfenis geregeld?’ – ‘is er een overlijdensrisicoverzekering of begrafenispolis?’

Omdat deze vragen bij veel Nederlander en Vlamingen leven is er op 6 mei 2023 een speciale themamiddag georganiseerd over dit onderwerp. Een panel van drie specialisten, Francine Satijn van Na Terra, Ricardo Oliveira, begrafenisondernemer en Jorge Gaspar Ferreira, advocaat beantwoorden vragen uit het publiek over de diverse onderwerpen. Zij die niet aanwezig konden zijn bij deze themamiddag kunnen in onderstaande videoregistratie het hele symposium nog eens volgen.

Dan zijn er ook zaken als ‘wat zijn de wensen van de overledene ten aanzien van begraven of cremeren?’ Is de ander in staat om voor zichzelf te zorgen? Kan hij/zij koken? Kan hij/zij de was doen? Kan hij/zij omgaan met de computer? Is de ander helemaal op de hoogte van de financiën? Zijn de pincodes en wachtwoorden bekend? Is dat belangrijk? Ja, dat is wel onze ervaring. Vooral als je – zoals wij – in het buitenland woont. Dan heb je de steun nodig van bijvoorbeeld je kinderen. Als je dan, als ouders, je gegevens niet bij elkaar hebt maak je het hen onnodig lastig.

Als hulpmiddel bij het in kaart brengen van de wensen ten aanzien van de uitvaart is er een zogenaamde checklist gemaakt. Hier kun je precies aangeven hoe je wilt dat jouw uitvaart eruit moet gaan zien, maar natuurlijk kun je per onderdeel ook beslissen dat dit door je nabestaanden wordt ingevuld.

In onze zoektocht naar het reilen en zeilen rondom ‘overlijden’, kwamen we tot de conclusie dat er één ding heel belangrijk is en dat is: Bereid je voor.

Erfrecht

Wanneer je in Portugal woont en daar overlijdt zal de nalatenschap gewoonlijk worden afgehandeld door een Portugese notaris. Hierbij zal dan het Portugese erfrecht worden toegepast. Dit kan in sommige gevallen gunstig uitpakken voor de erfgenamen, aangezien Portugal reeds in 2004 de erfbelasting heeft afgeschaft. Maar het is niet in alle gevallen de beste oplossing. Lees verder…

Levenstestament

In het testament leg je zaken vast die na je overlijden gaan spelen, wie erft wat en hoeveel, terwijl in het levenstestament dingen aan de orde komen die spelen voor je overlijdt.

In Portugal heet het levenstestament ‘Testamento Vital’. Het is een verklaring die aangeeft dat de persoon niet behandeld wilt worden bij een ongeneeslijke ziekte, dat er geen “proeven” gedaan mogen worden en dat er enkel en alleen palliatieve zorg toegepast mag worden. Ook wordt iemand aangesteld als woordvoerder als de persoon dat zelf niet meer zou kunnen verwoorden. Lees verder…

Verzekeringen

Het afsluiten van een begrafenispolis is niet zo algemeen in Portugal. De dood, begrafenis en crematie zijn nog steeds onderwerpen die hier een beetje taboe zijn. De meeste mensen hebben dan ook geen flauw idee wat een begrafenis of crematie zal gaan kosten. Nu is het wel zo dat elke Portugees recht heeft op een uitkering van de segurança social, maar deze uitkering dekt niet de kosten van de uitvaart. Hiervoor wordt dan vaak een lening afgesloten. Lees verder…