Levenstestament

In een wilsverklaring leg je vast wat je laatste wensen zijn en wie beslissingen voor je mag nemen als je dat zelf niet meer kunt.

Er zijn meerdere soorten wilsverklaringen, waarvan we er in dit verband twee behandelen:
• Het testament waarover op de vorige pagina uitgebreid werd geschreven;
• Het levenstestament, waar dit artikel over gaat.

In het testament leg je zaken vast die na je overlijden gaan spelen, wie erft wat en hoeveel, terwijl in het levenstestament dingen aan de orde komen die spelen voor je overlijdt.

In Portugal heet het levenstestament ‘Testamento Vital’. Het is een verklaring die aangeeft dat de persoon niet behandeld wilt worden bij een ongeneeslijke ziekte, dat er geen “proeven” gedaan mogen worden en dat er enkel en alleen palliatieve zorg toegepast mag worden. Ook wordt iemand aangesteld als woordvoerder als de persoon dat zelf niet meer zou kunnen verwoorden.

De verklaring wordt opgesteld in verschillende Centro de Saude met een Balcão de atendimento do Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV) en wordt opgenomen in het gezondheidsregister.

Wie kan zich registreren?

Iedereen die in Portugal woont, Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar en in bezit zijn van een nummer van de Serviço Nacional de Saúde. (SNS)

Wanneer kan je je registreren?

Op ieder moment tijdens de kantooruren.

Welke documenten heb je nodig?

o Het formulier Diretiva Antecipada de Vontade’(DAV)
o Nummer van de SNS

Waar kan je je registreren?

Je kan het ingevulde formulier inleveren bij de verschillende bureaus de Registo Nacional de Testamento Vital (RENTEV).* Klik hier voor de complete lijst van RENTEV loketten, opgesteld door het ministerie van gezondheid.

*In Caldas da Rainha bij het Centro de Saúde (tegeover de Lidll) wordt er samen met de aanvrager het formulier ingevuld. (2015).

Kosten?

Geen kosten.

Rechtsgeldigheid

Het Testamento Vital is 5 jaar geldig. Er wordt 60 dagen voor het verstrijken van de termijn een email of een melding verzonden. Dan kan de procedure herhaald worden en eventueel veranderingen worden aangebracht.