Contact

Uit eigen ervaring weten wij hoeveel beslissingen de eerste 72 uur na een overlijden genomen moeten worden. Hoeveel er te regelen valt, onder moeilijke omstandigheden. Naast de schok die een overlijden met zich meebrengt, hebben we ook nog te maken met een vreemde taal, andere gewoonten en andere wettelijke eisen.

Na Terra wil u bijstaan in de eerste 72 uur na een (onverwacht) overlijden*. Door gesprekken te voeren worden de wensen van de overledene, de partner en de eventuele kinderen duidelijk en van daar uit welke stappen er genomen moeten worden. Vervolgens bemiddelen wij tussen de overgebleven partner, familie en instanties, waaronder de begrafenisondernemer.

Als u gebruik maakt van onze diensten, blijft u verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen worden. Ons doel is u hulp te verlenen in deze moeilijke periode.

Vertrouwelijkheid

Vanuit ons eerdere beroepsleven zijn we gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan.

Kosten

Als u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij u de daarvoor door ons gereden kilometers en kosten voor de tolweg te vergoeden en eventueel een kleine vrijwillige bijdrage voor Na Terra

* Persoonlijke hulp van Na Terra is op dit moment alleen beschikbaar in de regio van de Zilverkust.

Neem contact op

Francine Satijn: francinesatijn@gmail.com

U vindt ons ook op Facebook

Voor opmerkingen ten aanzien van de website neem contact op met:

Stel ons een vraag.